Płatność

Klient dokonuje uiszczenia przedpłaty na podstawie faktury Proforma przelewem na podany w niej numer konta bankowego.

Bank: BZ WBK S.A.
Numer konta: 56 1090 2590 0000 0001 2217 4272