Polityka prywatności

1.       Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez formularz rejestracyjny na stronie www. Mobilcar.pl jest MobilCar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością SPK z siedzibą w Dobrzeniu nr 26 56-410 Dobroszyce.

2.       W/w dane osobowe są przetwarzane w celu założenia konta przez Klienta, obsługi i realizacji dokonanych zamówień oraz Newsletter.

3.       Osoby których w/w dane są przetwarzane mają prawo dostępu do treści tych danych osobowych i ich poprawiania.

4.       Zgoda na przetwarzanie w/w danych może być w każdym czasie cofnięta poprzez przesłanie cofnięcia zgody w formie e-mail na adres: biuro@mobilcar.pl

5.       Dane są gromadzone tylko w takim zakresie w jakim to jest konieczne.

6.       Po zakończeniu celu przetwarzania danych w/w dane osobowe zostaną usunięte.

7.       Dane te nie są i nie będą przekazywane innym podmiotom bez wiedzy i zgody Klienta.