RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MobilCar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością SPK Dobrzeń nr 26 56-410 Dobroszyce (dalej: ADO). 

Dane kontaktowe

Z ADO można się skontaktować:

a.    poprzez adres e-mail: biuro@mobilcar.pl.

b.    telefonicznie pod numerem: +48 71 315 35 32,

c.     pisemnie: MobilCar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością SPK Dobrzeń nr 26 56-410 Dobroszyce.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez ADO w następujących celach:

a.    wysyłanie do Pani/Pana „Newslettera” - na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679),

b.    wysłanie informacji handlowej – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Okres, przez który będą przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do czasu odwołania Pani/Pana zgody.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a.    podmioty, którym ADO udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

b.    podmioty którym ADO powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych może Pani/Pan cofnąć w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.