Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych (ADO) jest MobilCar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością SPK Dobrzeń nr 26 56-410 Dobroszyce. Dane osobowe są przetwarzane przez ADO zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W zależności od potrzeb ADO przetwarza dane osobowe w następujących celach:

  1. wysyłania Newsletter – klauzula informacyjna,
  2. sprzedaży produktów w sklepie internetowym – klauzula informacyjna,
  3. złożenia oferty klientowi – klauzula informacyjna,
  4. zawarcia umowy w klientem – klauzula informacyjna,
  5. współpracy  z osobami do kontaktu od podmiotów współpracujących
    z ADO (kontrahenci) – klauzula informacyjna.
  6. wyboru dostawcy towarów/usług – klauzula informacyjna,
  7. zawarcia umowy z dostawcą – klauzula informacyjna,

W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się z ADO poprzez e-mail biuro@mobilcar.pl .