Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów oraz korzystania z usług oferowanych przez sklep internetowy MobilCar, dostępnego pod adresem https://sklep.mobilcar.pl, którego właścicielem jest MobilCar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością SPK Dobrzeń nr 26 56-410 Dobroszyce, NIP: 9111942508, REGON: 020678991, telefon: +48 / 71 315 35 32, email: sklep@mobilcar.pl

1.2. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

1.3. Sklep internetowy MobilCar zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Każda zmiana regulaminu będzie publikowana na stronie internetowej sklepu i będzie obowiązywać od daty publikacji.

1.4. Wszystkie dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu internetowego MobilCar będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką prywatności sklepu.

2. Zamówienia

2.1. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem strony internetowej sklepu MobilCar.

2.2. Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu się w sklepie lub jako gość.

2.3. Sklep MobilCar zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny.

2.4. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane na podany przez klienta adres e-mail lub telefon.

2.5. Sklep MobilCar zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku dostępności towaru lub wystąpienia innych nieprzewidywalnych okoliczności. Klient zostanie poinformowany o anulowaniu zamówienia i ewentualnie zwróconej płatności.

3. Ceny i płatności

3.1. Wszystkie ceny podawane na stronie internetowej sklepu MobilCar są wyrażone w walucie krajowej i zawierają obowiązujący podatek VAT.

3.2. Sklep MobilCar zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów w każdym momencie, jednak cena towaru widoczna w momencie złożenia zamówienia jest wiążąca dla klienta.

3.3. Płatności za zamówione towary można dokonać za pomocą dostępnych metod płatności podanych na stronie sklepu. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

3.4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Dostawa

4.1. Sklep MobilCar zobowiązuje się do wysyłki zamówionych towarów w możliwie najkrótszym terminie od złożenia zamówienia.

4.2. Koszty dostawy zostaną uzgodnione z klientem i podane przy składaniu zamówienia.

4.3. Sklep MobilCar nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane przez przewoźnika lub siły wyższe.

4.4. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe podanie adresu dostawy. W przypadku podania nieprawidłowych danych, sklep MobilCar nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe dostarczenie zamówienia.

5. Reklamacje i zwroty

5.1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku otrzymania wadliwego towaru lub towaru niezgodnego z zamówieniem.

5.2. Reklamację należy zgłosić sklepowi MobilCar w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

5.3. W przypadku złożenia reklamacji, klient powinien dostarczyć wszelkie niezbędne informacje oraz zdjęcia dokumentujące wadę towaru.

5.4. Sklep MobilCar zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

5.5. Klient ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień ustawy o prawach konsumenta.

5.6. Koszty zwrotu towaru ponosi klient, chyba że towar był wadliwy lub niezgodny z zamówieniem.

6. Ochrona danych osobowych

6.1. Sklep internetowy MobilCar gwarantuje poufność przekazanych danych osobowych oraz ich zabezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką prywatności sklepu.

6.2. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz żądania usunięcia z bazy danych sklepu.

6.3. Szczegółowe informacji nt. przetwarazania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności

7. Postanowienia końcowe

7.1. W przypadku sporów wynikłych z realizacji umowy sprzedaży, strony będą dążyć do rozwiązania ich drogą negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

7.2. Regulamin sklepu internetowego MobilCar obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie internetowej i jest dostępny dla każdego klienta.

7.3. Wszelkie zmiany w regulaminie będą publikowane na stronie sklepu i wchodzą w życie od daty ich opublikowania.